Právní pomoc.cz

Vaše první právní pomoc…

Hledáte právníka?

Hledejte přímo v katalogu právníků z celé ČR

Potřebujete poradit?

Přidejte zdarma právní dotaz a naši specialisté se mu budou věnovat.
Vložit

Chcete být v katalogu?

Jste právník a chcete být vidět v našem katalogu?
Zapsat se

Novinky z oblasti práva

Některé registrační a informační povinnosti při dovozu doplňků stravy z EU

Obecně se potraviny pocházející z jiné členské země Evropské unie nepovažují za dovezené, neboť při obchodování v rámci jednotlivých členských států Evropské unie se uplatňuje zásada volného pohybu zboží. Svoboda volného pohybu zboží je jedním ze základních pilířů jednotného trhu EU. Předpokladem pro jednotný trh je sladění národních předpisů jednotlivých členských zemí s předpisy přijatými na evropské úrovni. To však na druhé straně neznamená, že by „dovoz“ vybraného druhu zboží, např. doplňků stravy, nepodléhal dalším povinnostem.

K uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele – je potřeba dokumenty opatřit zaručeným elektronickým podpisem?

Nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek k datu 1. 10. 2017 došlo kromě zrušení celé řady právních předpisů, které souvisely s předchozím zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, rovněž ke zrušení vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.

Regulace reklamy ve světle posledních změn v zákoně.

Rok 2018 nechystá v oblasti regulace reklamy žádné změny. Oproti tomu rok 2017 seznal v oblasti regulaci reklamy mnoho několik zásadních novelizací. Přibližme si, s odstupem bezmála jednoho roku tyto změny spolu s dopadem, které znamenaly pro oblast regulace reklamy.

Právní pomoc v číslech

právníků v katalogu

článků v Právních novinách

počet vyřízených dotazů

Doporučení právníci

Kontaktujte Právní pomoc.cz