Právní pomoc.cz

Vaše první právní pomoc…

Hledáte právníka?

Hledejte přímo v katalogu právníků z celé ČR

Potřebujete poradit?

Přidejte zdarma právní dotaz a naši specialisté se mu budou věnovat.
Vložit

Chcete být v katalogu?

Jste právník a chcete být vidět v našem katalogu?
Zapsat se

Novinky z oblasti práva

Jak postupovat v případě neshody rodičů při zápisu prvňáčka na základní školu

Duben je měsícem zápisů k povinné školní docházce. Zatímco malí předškoláci se chystají a těší na svůj velký den, kterým zápis do 1. třídy jistě je, pro řadu rodičů může představovat nástup do základní školy problém a dohady s druhým rodičem. Dle ustanovení § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v tzv. spádové škole, tj. základní škola, v jejímž školském obvodu má žák nahlášen svůj trvalý pobyt. Ledaže zákonný zástupce zvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Jinými slovy, volba školy je v rukách rodičů a pokud má nespádová škola dostatek míst přijmout žáčka s trvalým pobytem mimo svůj obvod, může tak učinit.

Dohled nad znalci: věcný přezkum znaleckých posudků, aneb na kterém bojišti tuto bitvu bojovat.

Znalci jsou významnou součástí právního života a jejich znalecké posudky představují mnohdy klíčové důkazní prostředky pro rozhodování soudů. Kvalita a hodnocení znaleckých posudků je proto (nejen) v posledních letech poměrně živým tématem[1] a v souvislosti s přijímáním nového zákona o znalcích[2] tato problematika opět nabírá na aktuálnosti. Nový zákon si klade za cíl zvýšit odpovědnost znalců, dohled nad nimi, a tak působit na zvýšení kvality znaleckých posudků.[3] Přezkumem znaleckých posudků se na fóru e-práva, ale i jinde zabývalo již vícero článků a prací; ty se však primárně věnují hodnocení znaleckého posudku soudem, jako jednoho z důkazů.[4]

Pár poznámek k dědické smlouvě

Řekne-li se pořízení pro případ smrti, téměř každému se automaticky vybaví závěť. Oproti tomu institut dědické smlouvy – našemu právnímu řádu známý již od dob ABGB[1] – ve všeobecném povědomí veřejnosti do této míry zakotven není. Jak tzv. střední občanský zákoník[2], tak socialistický občanský zákoník[3] totiž tento institut zcela vynechaly a jeho renesance nastala až s rekodifikací soukromého práva s novým občanským zákoníkem.

Právní pomoc v číslech

právníků v katalogu

článků v Právních novinách

počet vyřízených dotazů

Doporučení právníci

Kontaktujte Právní pomoc.cz