Právní pomoc.cz

Vaše první právní pomoc…

Hledáte právníka?

Hledejte přímo v katalogu právníků z celé ČR

Potřebujete poradit?

Přidejte zdarma právní dotaz a naši specialisté se mu budou věnovat.
Vložit

Chcete být v katalogu?

Jste právník a chcete být vidět v našem katalogu?
Zapsat se

Novinky z oblasti práva

Využití oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů podle GDPR

Před zahájením zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu bude muset správce vždy vyhodnotit, zda nad jeho oprávněným zájmem nepřevažují zájmy, základní práva nebo svobody subjektů, jejichž údaje jsou zpracovávány. Jestliže správce dospěje k závěru, že tyto zájmy převažují, bude muset dále zvážit, zda mu pro dané zpracování osobních údajů nesvědčí jiný právní titul, požádat dotčené subjekty o udělení souhlasu, nebo od zamýšleného zpracování osobních údajů zcela upustit. V jiném případě se bude mimo jiné vystavovat riziku přísných sankcí ze strany dozorového úřadu (v České republice tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Náležitosti vyúčtování dodávek elektřiny a plynu uskutečněných na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu

Nad rámec náležitostí daňových dokladů – faktur, jak vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z příjmu (dále jen „ZDPH“), vyžadují předpisy v oblasti energetického práva dodržení řady dalších náležitostí vyúčtování dodávek elektřiny a plynu (dále také jen „komodita“) a souvisejících služeb v elektroenergetice a plynárenství. Je pak povinností obchodníka či výrobce komodity (případně též provozovatele příslušné distribuční soustavy), aby tyto předepsané náležitosti dodržel.

Právní pomoc v číslech

právníků v katalogu

článků v Právních novinách

počet vyřízených dotazů

Doporučení právníci

Kontaktujte Právní pomoc.cz