Právní pomoc.cz

Vaše první právní pomoc…

Hledáte právníka?

Hledejte přímo v katalogu právníků z celé ČR

Potřebujete poradit?

Přidejte zdarma právní dotaz a naši specialisté se mu budou věnovat.
Vložit

Chcete být v katalogu?

Jste právník a chcete být vidět v našem katalogu?
Zapsat se

Novinky z oblasti práva

DEAL MONITOR

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

Sdílení fotografií na internetu ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie svým rozsudkem ve věci C-161/17 ze dne 7. srpna 2018 blíže definoval pravidla pro užívání fotografií na internetu. Za povšimnutí přitom stojí zejména v rozsudku uvedený právní názor soudu, že zveřejnění fotografie na webových stránkách vyžaduje souhlas autora, a to i v případech, kdy byla taková fotografie již dříve se souhlasem autora zveřejněna na jiných webových stránkách.

Přenesení rozhodování o svolání valné hromady z jednatele na třetí osobu

Z komentářové literatury vyplývá, že i.) valnou hromadu může svolat pouze osoba k tomu oprávněná, ii.) svolání valné hromady spadá do působnosti jednatele jakožto člena orgánu, který musí funkci vykonávat osobně (§ 159 odst. 2 věta první ObčZ), iii.) rozhodnutí o svolání valné hromady a jejím pořadu proto musí učinit jednatel (jednatelé) osobně a nemůže výkon tohoto oprávnění přenést na třetí osobu, iv.) i v režimu zákona o obchodních korporacích proto platí, že oprávnění třetí osoby svolat valnou hromadu nelze dovozovat z plné moci udělené jednatelem třetí osobě k zastupování společnosti při všech právních jednáních (NS 29 Odo 1061/2004) a v.) a že uvedený závěr však nebrání tomu, aby jednatel, který rozhodl o konání valné hromady (včetně jejího programu), pověřil třetí osobu realizací tohoto rozhodnutí (jež může zahrnovat např. i vyhotovení pozvánky a její odeslání společníkům).[1]

Právní pomoc v číslech

právníků v katalogu

článků v Právních novinách

počet vyřízených dotazů

Doporučení právníci

Kontaktujte Právní pomoc.cz